Felhasználási feltételek

Felhasználási Feltételek –általános rész

Kérdés beküldése termékvásárlóknak és konzultációink résztvevőinek lehetséges, e-mailes regisztráción keresztül. Kérjük regisztrációjakor azt az e-mail címet használja, melyet a maharishiajurveda.com oldalon történő termékvásárláskor használt, vagy azt az e-mail címet, mellyel bejelentkezett Maharishi Ájurvéda konzultációra.

-„Kérdéseit a honlapon történő beregisztrálás után tudja feltenni. A regisztrációkor név és e-mail cím megadása szükséges. Adatait bizalmasan kezeljük.

Kérdés feltevéséhez szükséges a „kategória” kiválasztása, valamint „Nickname” kiválasztása. A „Nickname” kiválasztásakor fontos, hogy ne legyen azonos, vagy ne hasonlítson saját nevére, vagy saját e-mail címére, mivel a „Nickname” nyilvános.

A Nickname-hez tartózóan minden kérdés és minden válasz nyilvánosan is megjelenik a főoldalon, melyek az adott kategóriák kiválasztásával találhatóak meg. Fontos, hogy kérdései személyes adatokat ne tartalmazzanak.

Vaidya- indiai Maharishi Ájurvéda orvos

A Vaidya válaszai – és az abban található bármilyen típusú egészségmegtartó ajánlások –  sem a jelenleg folyó, sem az esetlegesen jövőben megkezdett orvosi, vagy egyéb egészségügyi kezeléseket semmilyen formában nem helyettesítik. Az ájurvéda a test belső intelligenciájának, öngyógyító mechanizmusának felelevenítésére épül. Az egyes panaszok jelzik, hogy a test hol távolodott el a saját -tökéletesen egészséges- belső egyensúlyától és az ájurvéda célja – a jelenlegi válaszok segítségével is –ezen belső egyensúly, az egészség helyreállítása. A Vaidya válaszai tájékoztató jellegűek, a kérdezők saját felelősségükre használják a kapott információkat. A válaszok nem szolgálnak semmilyen egészségi állapot vagy betegség diagnosztizálásra, gyógyítására. Egészségügyi problémák esetén kérjük

keresse fel kezelőorvosát.”

 Felhasználási feltételek és adatvédelem

Felhasználási feltételek

A weboldal használatakor, illetve a regisztrációval a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, amennyiben azokat megszegte és ebből kifolyólag a maharishi-ajurveda.eu portálnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Bármilyen előbbiekből eredő ügy jogi úton kerül rendezésre.

A maharishi-ajurveda.eu munkáját képzett szakorvosok segítik, akik írásaikkal a felhasználók jobb tájékoztatását szolgálják. Az idegen nyelvre. Illetve az idegen nyelvről történő fordítások minden esetben lektorálásra kerülnek hozzáértő orvos által. Felhasználó az oldal használatával kapcsolatban tudomásul veszi, hogy a weboldalon megjelenő bármilyen tartalom (válaszok, cikkek, hivatkozások stb.) és egyéb  információk nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a weboldalon megjelenő tartalmakat hogyan értelmezi és hasznosítja. A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

A weboldalon található termékajánlásokkal, termékhirdetésekkel kapcsolatban felhívjuk a látogató figyelmét, hogy kockázatokról és a mellékhatásokról minden esetben olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Moderálás

A weboldal üzemeltetői fenntartják maguknak a moderálás jogát. Bárki, aki a weboldalt használja, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen moderálási alapelvekben meghatározott szabályokat, feltételeket.

A weboldal (kérdések és válaszok, hozzászólások) moderátorok által felügyelt felület, melynek célja az oldal tartalmához illő kulturált hangnem biztosítása, valamint harmadik személy jogainak védelme, jogszabályok érvényesülésének biztosítása. A moderátorok jogosultak indokolás nélkül, az oldalon megjelenő bármely tartalom (ha az obszcén, közerkölcsbe ütköző, nem az oldal tematikájába illő kifejezés, hozzászólás, engedély nélküli reklám közzétételére irányul) részleges vagy teljes törlésére, felhasználók felfüggesztésére, szükség esetén törlésére.

A weboldalon közölt tartalmak (válaszok, cikkek, hozzászólások stb.) nyilvánosak, azokat bárki használhatja. A nem regisztrált felhasználók azonban csak a tartalmak olvasására jogosultak. A regisztrált felhasználók kérdéseket tehetnek fel, illetve hozzászólhatnak, illetve értékelhetnek válaszokat.

Kérjük felhasználóinkat, hogy minden esetben törekedjenek arra, hogy a legjobb tudomásuk szerinti igaz, és valós tényeket fogalmazzanak meg bejegyzéseikben.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget az egyes kérdésekben, válaszokban, hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

Szerzői jogok

A maharishi-ajurveda.eu weboldal teljes terjedelmében a maharishi-ajurveda.eu munkatársainak szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatóak ki. Az oldal, vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A weboldalon található szerzői jogvédelem adat álló tartalmak felhasználásához minden esetben az oldal üzemeltetőjének írásbeli engedélye szükséges.

A weboldalon megjelenő és olvasható véleményekért és hozzászólásokért a működtető semmilyen nemű felelősséget nem vállal. A tartalomért kizárólag az azt elhelyező személy viseli az abból adódó esetleges következményeket, az abból fakadó vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésének kötelezettségét.

Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos a maharishi-ajurveda.eu oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni minden más egyéb módon felhasználni, mintegy saját oldalként feltüntetve azt.

Adatkezelés és adatvédelem

A maharishi-ajurveda.eu weboldal üzemeltetője a Resource Ayurveda Ltd. (The Courtyard 30 Worthing Road, Horsham, RH12 1SL United Kingdom, Company No. 7852902, E-mail: info@maharishiajurveda.com)

A Resource Ayurveda Ltd. (a továbbiakban: Üzemeltető) nem kezel olyan adatokat, amelyből a felhasználók személyi azonossága egyértelműen kiderülhetne. A weboldalon a „”Vaidja válaszol” részben kizárólag a felhasználók nickneve jelenik meg.

A regisztrált felhasználók által megadott adatok köre:

A felhasználó vezetékneve és keresztneve, érvényes e-mail címe és egy szabadon választott ún. ”nicknév”.
A honlap használata során nem kerül rögzítésre a felhasználó számítógépének IP-címe. Az üzemeltető a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal

A regisztrált felhasználó a ”Vaidja válaszol” részben kérdést tehet fel, a válaszhoz hozzászólhat, illetve értékelheti a választ. Az Üzemeltető valamennyi megadott adatot felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az Üzemeltető által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja azonban jogosult azokat az Üzemeltető által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.
Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat az Üzemeltető addig jogosult felhasználni, amíg az Üzemeltető által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

A felhasználó saját adatainak törlési igényét e-mailben az info@maharishiajurveda.com címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Személyre szabott reklámok/tartalmak

A regisztrált felhasználó az általa feltett kérdésnek megfelelő témában, érdeklődési körének megfelelően, a kapott válaszban, illeve az Üzemeltető által küldött hírlevelekben személyre szabott reklámokat/tartalmakat jeleníthet meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

Adatbiztonsági intézkedések

A weblapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos külső szerveren tárolja. A felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azt senki nem ismerheti meg. A meg adott adatokat kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, az Üzemeltetővel jogviszonyban álló fejlesztők, online szerkesztők ismerhetik meg, akik munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Az Üzemelető nem kezel olyan adatokat, amelyből a felhasználók személyi azonossága egyértelműen kiderülhetne, ennek ellenére a felhasználók tájékoztatást kérhetnek a róluk felhasznált adatokról, annak céljáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@maharishiajurveda.com  címre kell eljuttatni, amire az Üzemeltető 8 munkanapon belül válaszol.

Felhasználói hozzájárulás

A felhasználó maharishi-ajurveda.eu weboldal felhasználási feltételeit, az adatkezelési szabályzatot, illetve az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti amennyiben a regisztrációs folyamat végén a „regisztráció befejezése” gombra kattint.

A maharishi-ajurveda.eu  weboldalra történő regisztráció során megadott adatokat, valamint a regisztrációt követően a weblapon megadott egyéb adataimat az Üzemeltető az adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően felhasználhatja, feldolgozhatja.

 

Horsham, 28 April 2015